Úpravna vody A.

17.09.2020

Objekt úpravny vody leží v napůl využívaném, rozlehlém areálu bývalé továrny.
Podle satelitních map jsem si vytipoval přístupový bod, sbalil vybavení a vyrazil. Od rána je deštivo a podle toho přístup vypadá. Hustá vegetace plná trnů, šlahounů a odpadků mne ale nemůže zastavit. Míjím několik zpustlých přístřešků, které obývali bezdomovci.
Blížím se ke zdi, která areál obklopuje. Bolest! Řezavá bolest za krkem, který přišla z ničeho nic. Rychle si strhávám šátek a zjišťuji, že při prostupu křovím jsem si nabral několik pasažérů v podobě rezavých mravenců. Pofukující vítr mi odnáší smršť nadávek z úst.
Konečně stojím u zdi. Je cca 2 a půl metru vysoká a je na ní ostnatý drát. Vytahuji se nahoru a obhlížím situaci. Za zdí je zarostlá asfaltová silnička a vidím již cíl své cesty. Seskakuji zpět a hledám nejlepší místo na překonání zdi.
V jednom místě těsně u ní vyrůstá košatý strom, s jehož pomocí se dostávám na druhou stranu. Jakmile dopadnu na zem, rychle se přemisťuji z otevřeného prostoru cesty zpět do křovisek a sunu se k boku budovy, kde tuším vstup. Vedle úpravny je mohutný vodojem, který je bohužel zamčený.
Dveře do úpravny jsou ovšem otevřené. Uvnitř je šero a chodba s několika dveřmi po stranách. Rozhoduji se rychle. Napřed budovu projdu a až potom vytáhnu fotoaparát. První dveře odhalují pouze značně použité toalety. Druhé ovšem menší laboratoř, která je sice hodně probraná a část vybavení zničeno, ale má své kouzlo. Hned vedle laboratoří jsou bývalé šatny se stolkem, na kterém stojí, k mému údivu, nerozbité akvárium.
Další dveře odhalují technické místnosti a zjišťuji, že je zde i prostorný suterén. Chodba nakonec ústí do vysoké haly, která je krom masivního rozvaděče již vyklizena. Podle patek a otvorů v zemi zde byla nějaká technologie úpravny.
Jde se tudy dostat i do suterénu. Po schodišti vedle haly stoupám vzhůru, kde nacházím několik obřích nádrží na vodu s otevřenou vrchní častí, nad kterými vedou lávky. Zde vybaluji fotoaparát a začínám hledat záběry. Nádrže jsou uvnitř opravdu hodně zrezavělé. Vedle nich jsou ovládací pultíky. Ve vzduchu je cítit slabý pach chloru.
Sestupuji zpět do technologické haly a mizím v suterénu. Ze stropu visí mnoho ustříhaných kabelů a potrubí. Místnosti byly používány jako sklady a prostory pro další technologická zařízení. Vracím se opět na povrch a ženu se do laboratoře, kde chci strávit trochu času. Odkládám stativ a pročítám si záznamy z pokusů a různé zápisky v deskách poházených po pracovním stole.
Několik lahviček s chemikáliemi je ještě plných, na oknech zůstaly uschlé květiny. Opět místo, které bylo opuštěno zdá se ze dne na den.
Venku začíná opět pršet a tak balím vybavení. Rychlý přesun ke zdi a již mizím v mokré vegetaci...
TheMelin
/// Místo jsem navštívil 2X. Fotografie pocházejí z druhé návštěvy.

Komplet galerie TADY